Władze

Struktura organizacyjna Euroregionu

RADA EUROREGIONU
Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Niemieckiego
PREZYDIUM
Konwent Stowarzyszenia Gmin RP Zarząd Stowarzyszenia Miast i Powiatów RFN
SEKRETARIAT
Polskie biuro Euroregionu Biuro stowarzyszenia niemieckiego

Skład Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr":

Prezes Konwentu Stowarzyszenia:

  Czesław Fiedorowicz - Prezes Konwentu, przedstawiciel gminy Gubin

Członkowie Konwentu Stowarzyszenia:

  Bartłomiej Bartczak - Wiceprezes Konwentu, Burmistrz Miasta Gubin

  Krzysztof Kaliszuk - Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra

  Bernard Radny - Burmistrz Miasta i Gminy Babimost

  Danuta Madej - Burmistrz Miasta Żary

  Dariusz Straus - Wójt Gminy Siedlisko

  Waldemar Wrześniak - Starosta Powiatu Nowosolskiego

Skład Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Spree-Neisse-Bober e.V.:

Przewodniczący Zarządu:

  Harald Altekrüger - Strarosta powiatu Spree- Neiße

Członkowie:

  Holger Kelch - Nadburmistrz miasta Cottbus

  Kristina Neumann - Miasto Cottbus, Pełnomocnik ds. Stosunków Międzynarodowych

  Marietta Tzschoppe - Miasto Cottbus, Doradca ds. Budownictwa

  Karin Kühl - Miasto Cottbus, 1 zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej

  Olaf Lalk - Starostwo Powiatu Spree-Neiße, Kierownik działu IV

  Hermann Kostrewa - Starostwo Powiatu Spree-Neiße, Kierownik działu III

  Philipp Wesemann - Burmistrz miasta Forst

  Fred Mahro - Zastępca Burmistrza miasta Guben

  Dr. Klaus-Peter Schulze - Burmistrz miasta Spremberg