21
paź
2016

Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 zatwierdza Fundusz Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”

autor: Mariusz Welman 

Komitet Monitorujący Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 zatwierdza Fundusz Małych Projektów  w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”

20.10.2016r.  we Frankfurcie nad Odrą obradował Komitet Monitorujący. W trakcie obrad jednogłośnie zatwierdzono Fundusz Małych Projektów z okresem trwania do czerwca 2022r. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla wielu polskich i niemieckich wnioskodawców z terenu naszego euroregionu.

Transgraniczna współpraca może odbywać się w 9 dziedzinach wsparcia: kultura i dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka, oświata i kształcenie, opieka zdrowotna i sprawy socjalne, gospodarka i nauka, ochrona środowiska i ekologia, współpraca administracji publicznej, energia i ochrona środowiska. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy, a dofinansowanie ze środków EFRR stanowi 85%.

Ogłoszenie I naboru projektów zaplanowaliśmy na listopad 2016. W możliwie najszybszym czasie poinformujemy Państwa o dokładnym terminie.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” reprezentowany był przez Pana Krzysztofa Kaliszuka – członka konwentu oraz Panią Bożenę Buchowicz – Dyrektor biura.