23
maj
2016

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie "dużych projektów"

autor: Mariusz Welman 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 ogłosił w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Nabór projektów prowadzony będzie w ramach następujących osi priorytetowych:

- Oś II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport / Priorytet inwestycyjny 7.b: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi,

- Oś IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji


Nabór potrwa do dnia 19 sierpnia 2016 r.

 

Zainteresowanych składaniem wniosków w ramach Programu zapraszamy do  Wspólnego Sekretariatu (WS)  we Frankfurcie nad Odrą względnie Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w Zielonej Górze.

 

Kontakt do WS:

Telefon:   +49 335 60676 9950
E-Mail: elzbieta.kasianik@mdjev.brandenburg.de  

 

Kontakt do RPK:

Telefon:  +48 68 456 52 57

              +48 68 456 54 16

E-Mail: rpk@lubuskie.pl

 

Więcej informacji o naborze wniosków na stronie Programu:

http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2016/05/16-05-19_Aufrufank%C3%BCndigung-BB-PL_pl.pdf