saksonia.gif
11
gru
2014

Konferencja zakończeniowa do projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw –etap 2“

autor: Mariusz Welman 

08.12.2014r. w Masztalarni Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau odbyła się Konferencja zakończeniowa do projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw -etap 2“.

Przedmiotowy projekt towarzyszył instytucjom z lubusko-saksońskiego obszaru granicznego od 2012 roku. Ta szczególna inicjatywa, realizowana przez  Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euroregion Neisse e.V., służyła intensyfikowaniu współpracy transgranicznej instytucji z obu stron Nysy Łużyckiej wzdłuż 44-o kilometrowego odcinka granicy Wolnego Kraju Związkowego Saksonia i Województwa Lubuskiego. Dzięki zaangażowaniu obu biur mogliśmy odnotować wiele wspólnych sukcesów w postaci nowych partnerstw.

Konferencja była okazją do podsumowania działalności projektowej i wysłuchania przykładowych wypowiedzi instytucji, które zostały objęte działaniami projektowymi.

W konferencji wzięło udział około 70 osób, w tym przede wszystkim starostowie, prezydenci miast, nadburmistrzowie i burmistrzowie ze strony polskiej i saksońskiej. Wśród uczestników nie zabrakło również przedstawicieli stowarzyszeń, szkół i innych instytucji które za sprawą przedmiotowego projektu pozyskały partnerów do współpracy transgranicznej.

Miłym akcentem spotkania było złożenie przez Starostę powiatu Görliz i jednocześnie Prezydenta Euroregionu Neisse e.V. - pana Bernda Lange - kwiatów na ręce prezesa Czesława Fiedorowicza z okazji objęcia zaszczytnego stanowiska Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Porządek konferencji przedstawiał się następująco:

1.

10.30-10.45

Powitanie przybyłych gości

Prezydenci Euroregionów „Sprewa – Nysa – Bóbr” i Neisse e.V. Cz.Fiedorowicz, B.Lange


2.

10.45-11.00

Projekt „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw-etap 2” – podsumowanie działań projektowych

 M.Welman (Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr”)

 

3.

 

 

Przykłady dobrych praktyk

3.1.

11.00-11.15

Rozwój współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej
Górze
i Urzędów Leśnych powiatów Görlitz i Bautzen 

(Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, przedstawiciele Urzędów Leśnych Powiatów Görlitz i Bautzen) 

3.2.

11.15-11.30

Współpraca Rietschen i Iłowej (R.Brehmer- Burmistrz Rietschen, J.Woronik - Urząd Miejski w Iłowej)

3.3.

11.30-11.45

Współpraca Powiatu Zielonogórskiego z partnerami saksońskimi (M.Surowiec - Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze,

 F. Schwarzkopf - Stowarzyszenie miejskie w Weißwasser/O.L.)

3.4.

11.45-12.00

Współpraca miejscowości Żary i Weißwasser/O.L.

(I.Brzeziński - Urząd Miejski w Żarach,

 T.Pötzsch - Nadburmistrz Weißwasser/O.L.)

3.5.

12.00-12.15

Rozwój współpracy pomiędzy Weißenberg i Kargową  (M.Staude – Burmistrz  Weißenberg, J.Fabiś - Burmistrz Kargowej)

 

4.

12.20

Zakończenie konferencji

 

Zdjęcia