interreg.gif
14
sie
2007

Wnioskowanie o środki z rezerwy celowej budżetu państwa w 2007 r.

autor: Beata Kurek 

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH NPR 2004-2006

 

11 maja br. została zaakceptowana nowa wersja procedury przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 (część 83, poz. 8) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz projektów TEN-T.

 

 

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

usunięcia zapisu uzależniającego możliwość wnioskowania o środki rezerwy celowej na czwarty kwartał od wykorzystania środków przyznanych na pierwsze trzy kwartały w ramach ZPORR,

 

wprowadzenia zapisu zgodnie z którym tryb wnioskowania o środki z rezerwy celowej w przypadku ZPORR (na trzy kwartały) oraz w przypadku IW INTERREG na najbliższe 3 miesiące obowiązuje do końca czerwca br.,

 

uwzględnienia możliwości finansowania z rezerwy celowej wydatków poniesionych w latach 2004-2005 w ramach ZPORR oraz IW INTERREG,

 

 dodania we wzorach wniosków o uruchomienie rezerwy celowej informacji na temat wniosku o płatność,

 

 odstąpienia od konieczności powołania przez Ministra Rozwoju Regionalnego zespołu opiniującego wnioski w ramach Funduszu Spójności,

 

uwzględnienia zapisów dotyczących możliwości wsparcia środkami z rezerwy celowej projektów wynikających z regionalnych programów operacyjnych wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju i wybranych do realizacji w ramach kontraktów wojewódzkich wyłącznie przy użyciu środków krajowych.

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów realizowanych w ramach IW INTERREG
pobierz plik 

Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla kosztów operacyjnych w ramach IW INTERREG
pobierz plik 

Formularz wniosku o zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach IW INTERREG
pobierz plik