23
lip
2021

Spotkanie robocze w ramach projektu Partner2022

autor: Mariusz Welman 

22.07.2021 w biurze Euroregionu w Gubinie odbyło się spotkanie polsko-niemieckiego zespołu projektowego Partner 2022.
Rozmowy dotyczyły spraw ogólnych i najbliższych działań projektowych. Omawiano m.in. kwestię organizacji warsztatów dla specyficznych grup odbiorców we wrześniu 2021 r. Dyskutowano również na temat przewidzianej do wydania publikacji z przykładami dobrych praktyk współpracy na granicach UE.