03
sie
2020

Wspólna inicjatywa Lokalnej Łużyckiej Grupy Działania i Lausitz e.V.

autor: Mariusz Welman 

W ramach projektu „Partner 2022” 29.07.2020 r. w Guben zorganizowano spotkanie przedstawicieli  Lokalnej Łużyckiej Grupy Działania z Lubska(PL) i Lausitz e.V z Finsterwalde (DE). „Grupę Łużycką” reprezentowali: pani Helena Miklaszewska – prezes i  pan Krzysztof Dziurdziewicz. Z ramienia Lausitz e.V. w spotkaniu wzięła udział pani dr Christina Eisenberg. Wsparcia merytorycznego i językowego udzielili pracownicy polskiego i niemieckiego biura Euroregionu SNB – pani Ewa Bagińska (biuro w Guben) i pan Mariusz Welman (biuro w Gubinie).

Przedmiotem rozmów była idea wspólnej inicjatywy Lokalnej Łużyckiej Grupy Działania i Lausitz e.V., w ramach którego wybrane lokalne instytucje kulturalne (muzea, etc.) ze strony polskiej zostałyby wypromowane na stronie internetowej partnera niemieckiego. Dzięki możliwości bieżącej aktualizacji wydarzeń, partner polski miałby możliwość przekazywania informacji dot. aktualnych wydarzeń kulturalnych, realizowanych w poszczególnych miejscach.