12
lip
2018

Nowa Lista Obecności do projektów

autor: Alicja Dubert 

W związku z wejściem w życie RODO dostosowaliśmy naszą listę obecności uczestników projektu tak, aby odpowiadała wymogom Rozporządzenia. Lista dostępna do pobrania w sekcji Interreg VA -  Dokumenty