17
kwi
2018

Zwiększenie alokacji środków w ramach IV naboru wniosków do Funduszu Małych Projektów

autor: Katarzyna Hoffmann 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z decyzją Konwentu z 13.04.2018r. zwiększona została alokacja środków w ramach IV naboru wniosków do Funduszu Małych Projektów. Oznacza to, że projekty, które znalazły się na liście rezerwowej będą przedmiotem obrad Euroregionalnej Komisji Oceniającej, która odbędzie się 15.06.2018r. (Do tego czasu wnioski oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym).

Lista wszystkich projektów dostępna jest pod adresem: http://euroregion-snb.pl/program/interreg/projekty