19
mar
2018

szkolenie w ramach V i VI naboru

autor: Alicja Kłosowicz 

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia -Polska 2014-2020, przy współpracy z Euroregionem "Sprewa-Nysa-Bóbr", Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym 15.03.2018r. przeprowadził szkolenie w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze.

Podczas szkolenia zostały przekazane najważniejsze informacje nt. przygotowania i złożenia wniosku projektowego w ramach V i VI naboru. Program szkolenia przewidywał również indywidualne doradztwo.

Z ramienia Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bór" konsultacji  w zakresie Funduszu Małych Projektów udzielała pani Alicja Kłosowicz- specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych.