13
lut
2018

Konferencja pt. „Uwarunkowania współpracy transgranicznej i wpływ Programu Interreg VA na rozwój współpracy na polsko-niemieckim pograniczu” w Zielonej Górze.

autor: Mariusz Welman 

02.02.2018r. w sali konferencyjnej Hotelu Ruben w Zielonej Górze odbyła się konferencja pt.: „Uwarunkowania współpracy transgranicznej i wpływ Programu Interreg VA na rozwój współpracy na polsko-niemieckim pograniczu”. Spotkanie pod patronatem marszałek Woj. Lubuskiego, pani Elżbiety Anny Polak zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym były rektor tej uczelni, prof. Czesław Osękowski, który przedstawił bilans polityki europejskiej Niemiec; politolog Prof. Jarosław Macała, który omówił realizację programu Interreg VA Brandenburgia-Polska, w oparciu o sytuację społeczno-polityczną RFN oraz Prof. Bogumiła Burda - kierownik Zakładu Dydaktyki Historii UZ, która przedstawiła realizację projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego i edukacji na pograniczu lubusko-brandenburskim przy wykorzystaniu Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Czynny udział w konferencji miało również nasze Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Dyrektor biura, pani Bożena Buchowicz, przedstawiła uczestnikom konferencji rolę Euroregionów w kształtowaniu współpracy transgranicznej. Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się m.in. również pan Tomasz Jaskuła - wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz burmistrz Łęknicy, pan Piotr Kuliniak.

Zdjęcia