22
gru
2016

Szkolenia w ramach Funduszu Małych Projektów

autor: Alicja Kłosowicz 

Informujemy, że prowadzimy szkolenia dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.                                            

Trzecie szkolenie, na zaproszenie Pana Zbigniewa Szumskiego – Starosty Powiatu Świebodzińskiego, odbyło się  21.12.2016r. w Starostwie Powiatowym Świebodzin. Podczas spotkania pracownicy biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” przekazali wskazówki mające na celu prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Ponadto przedstawili informacje pomocne w realizacji projektu oraz szczegółowo omówili  zasady kwalifikowania wydatków. W spotkaniu wzięło udział 19 osób. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, urzędów miast i gmin oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Świebodzińskiego.  

O terminach kolejnych spotkań będziemy wkrótce informować.

Zdjęcia