19
gru
2016

Szkolenia w ramach Funduszu Małych Projektów

autor: Katarzyna Hoffmann 

Informujemy, że rozpoczęliśmy szkolenia dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.                                            

Drugie szkolenie, na zaproszenie Pani Danuty Madej – Burmistrza Żar, odbyło się  19.12.2016r. w Urzędzie Miejskim w Żarach. Uczestników powitał Pan Ireneusz Brzeziński – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, który jednocześnie zachęcił do realizacji polsko-niemieckich projektów. Podczas spotkania pracownicy biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” przekazali wskazówki mające na celu prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Ponadto przedstawili informacje pomocne w realizacji projektu oraz szczegółowo omówili  zasady kwalifikowania wydatków. W spotkaniu wzięły udział 53 osoby. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żarach, urzędów miast i gmin oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żarskiego.  

Najbliższe szkolenie, na które serdecznie zapraszamy, odbędzie się 21.12.2016r. w Świebodzinie.

O terminach kolejnych spotkań będziemy wkrótce informować.

Zdjęcia