09
gru
2016

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

autor: Alicja Dubert 

Komitet Monitorujący Programu Wspolpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 obradował nad projektami złożonymi w pierwszym naborze wniosków, który zamknięto 22 sierpnia 2016 r. Na  Komitecie stanęły 23 wnioski  złożone w ramach 2 i 4 osi priorytetowej Programu.

Oś Priorytetowa II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony rozwój dysponowała środkami w wysokości 13,6 mln euro, tj. 80% całkowitej alokacji,

Oś Priorytetowa IV Integracja mieszkańców i współpraca administracji (bez FMP) dysponowała środkami w wysokości 8,5 mln euro, tj. 50% całkowitej alokacji


Więcej informacji na stronie Programu http://interregva-bb-pl.eu