branderburgia.gif
28
sty
2014

Polsko-niemieckie warsztaty- metody zarządzania Zakładami Komunalnymi oraz nowoczesne metody usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce i w Niemczech

autor: Katarzyna Hoffmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

Polska (Województwo Lubuskie – Brandenburgia) 2007 - 2013

Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” 

 

 

Tytuł projektu

 

 

 

Polsko-niemieckie warsztaty- metody zarządzania Zakładami Komunalnymi oraz nowoczesne metody usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce i w Niemczech

 

 

Wnioskodawca

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych

w Babimoście

ul. Wolsztyńska 7

66-110 Babimost

 

 

Partner projektu

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Döbern

Forster Strasse 8

03159 Döbern

 

 

Wartość dofinansowania

 

 

5301,81 EURO

 

Okres realizacji

 

 

01.04.2013r. - 30.08.2013r.

 

 

Opis projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu było zapoznanie polskich i niemieckich uczestników z metodami zarządzania Zakładami Komunalnymi oraz nowoczesnymi metodami usuwania awarii sieci wodociągowych  i kanalizacyjnych w Polsce i w Niemczech.

 

Projekt polegał na zorganizowaniu dwóch trzydniowych paneli dyskusyjnych 19-21 kwiecień 2013 i 10-12 maj 2013r. W panelach dyskusyjnych wzięli udział pracownicy zakładu komunalnego            z Döbern oraz zakładu komunalnego w Babimoście.

Pierwsze warsztaty dotyczyły zapoznania ze sposobami zarządzania w Zakładzie Usług Komunalnych w Babimoście oraz w Zakładzie Komunalnym w Döbern oraz metodami usuwania awarii sieci wodociągowych w tych Zakładach.

Drugie warsztaty dotyczyły zapoznania z procesem przesyłu ścieków i jego monitorowania oraz usuwania awarii sieci kanalizacyjnych.

Przeprowadzone warsztaty przyczyniły się do wymiany doświadczeń między polskim i niemieckim przedsiębiorstwem komunalnym oraz do integracji między pracownikami zakładów. Pozwoliło to na rozszerzenie współpracy w dziedzinie zapewnienia potrzeb komunalnych mieszkańców po stronie polskiej i niemieckiej.

 

W ostatnim dniu drugiego panelu tj. 12 maja 2013 odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której brali udział uczestnicy panelu dyskusyjnego, władze Gminy Babimost i Dobërn oraz pozostali pracownicy obu zakładów komunalnych. Jednym z celów konferencji było wskazanie obszarów i płaszczyzn, na których może rozwijać się współpraca turystyczna, oświatowa i zawodowa obu gmin. Uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi metodami zarządzania, usuwania awarii oraz z wypracowanymi materiałami.

 

W etapie końcowym realizacji projektu przygotowano i wydano w języku polskim i niemieckim folder informacyjno- promocyjny obydwu zakładów. Była to wspólna praca, a zadaniem obu partnerów było przygotowanie materiałów fotograficznych i tekstowych, które  w tej publikacji się znajdują.

 

 

Zdjęcia