branderburgia.gif
30
sie
2012

Projekt "Choć różne języki mamy to i tak się dogadamy - polsko - niemiecka olimpiada językowa przedszkolaka"

autor: Kalina Maciejewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie – Brandenburgia) 2007 - 2013 Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”   
Tytuł projektu
  "Choć różne języki mamy to i tak się dogadamy - polsko - niemiecka olimpiada językowa przedszkolaka" 
Wnioskodawca
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze
Partner projektu  
  Eurokita e.V.   15230 Frankfurt Oder  
Wartość dofinansowania
  7.073,27 Euro
Opis projektu                                                      
Głównym zamierzeniem projektu była organizacja jednodniowej polsko-niemieckiej olimpiady językowej przedszkolaka. Wzięło w niej udział 120 dzieci z Zielonej Góry i przygranicznych miast niemieckich oraz 10 opiekunów. Wszystkie dzieci, które uczestniczyły w projekcie wzięły najpierw udział w wystawie plastycznej, następnie zebrały się w sali konferencyjnej, w której odbyła się olimpiada. Imprezę przeprowadzono w trzech częściach: artystycznej (powitanie gości i uczestników, prezentacja programu artystycznego w języku niemieckim), zabawowej (konkurencje językowe – nazywanie nazw przedmiotów w języku obcym; muzyczno-plastyczne – wierszyki, piosenki, wyliczanki, proste łamigłówki; sprawnościowej – zagadki i kalambury, układanie flag Polskiej
i Niemieckiej z multimedialnych puzzli; integracyjne- wspólny śpiew i taniec) oraz oficjalnej (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i upominków). Dzieci rozwiązywały zadania, przygotowane z użyciem zwrotów i słówek niemieckich dla polskich dzieci i polskich dla niemieckich dzieci. Nad przebiegiem zabawy czuwało profesjonalne jury. lmpreza wzbogacona była o realizację konkursu plastycznego poprzedzającego olimpiadę pod hasłem „Ulubione baśnie braci Grimm - zilustruj baśń Czterej muzykanci z Bremy”. Prace zostały wyeksponowane w ramach wernisażu prac dziecięcych w gmachu Bbiblioteki dziecięcej WiMBP. Najciekawsze prace zostały nagrodzone. Formuła olimpiady obejmowała również organizację polsko - niemieckich spotkań warsztatowych:
  1. 1.    ceramicznych w pracowni ceramiki. Warsztaty odbyły się pod hasłem: „Wspólnie z gliny coś ulepimy”.
Dzieci obejrzały pracownię ceramiczną poznając przy tym techniki tworzenia z gliny, proces wypalania i szkliwienia oraz stworzyły gliniane puzzle ,z których ułożyły wspólną ceramiczną ilustrację do baśni braci Grimm „Czterej muzykanci z Bremy”. W drugim etapie dzieci wykonały gliniane figurki psa i kota, które zostały wypalone w pracowni ceramiki i stworzyły wernisaż polsko- niemieckich działań twórczych inspirowanych działaniami ceramicznymi.  2.   muzyczno- ruchowych pod hasłem: „Wspólne granie i śpiewanie”. Wysłuchano treści bajki „Czterej muzykanci z Bremy” w interpretacji bibliotekarza w języku polskim oraz wersji muzycznej tejże bajki w języku niemieckim. Zaproszono dzieci do wspólnego muzykowania, przedstawiano piosenki i zabawy w obu językach. Poznawano nazwy instrumentów muzycznych i wykorzystano je do przygotowania krótkiej improwizacji muzycznej bajki „Czterej muzykanci z Bremy”. Przygotowano niekonwencjonalne instrumenty muzyczne (grzechotki, kołatki...) i wykorzystano je w orkiestrze muzycznej złożonej z bohaterów bajki Psa, Kota, Koguta i Osła. W ramach warsztatów muzyczno-ruchowych dzieci integrowały się we wspólnej zabawie poprzez improwizację muzyczną. Organizowane spotkanie przyczyniło się z pewnością do podniesienia umiejętności językowych przedszkolaków oraz wzmocnienia wiary we własne siły. Olimpiada językowa miała na celu zachęcenie dzieci i ich rodziców do wczesnej nauki języków obcych, podniesienie i sprawdzenie umiejętności językowych przedszkolaków, zacieśnienie współpracy polsko-niemieckiej i zintegrowanie działania przedszkoli w ramach nauki języka sąsiada poprzez zabawę.    

Zdjęcia