14
paź
2022

Kultura „w” i „po” czasach pandemii – polsko – niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie realizowania działań kulturalno – rozrywkowych w dobie epidemicznych obostrzeń

autor: Katarzyna Hoffmann 

Nr projektu: 633/22

Wnioskodawca: Stowarzyszenie The Droshkoov Theatre, Zielona Góra

Partner projektu: Slubfurt e.V , Frankfurt/O.

Tytuł projektu: Kultura „w” i „po” czasach pandemii – polsko – niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie realizowania działań kulturalno – rozrywkowych w dobie epidemicznych obostrzeń

Program: Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów

Kwota dofinasowania EFRR: 14.950,65 EUR

Okres realizacji: 01.07.2021 - 30.09.2021

Krótki opis: Celem projektu było pogłębienie współpracy w zakresie działań kulturalnych pomiędzy partnerami projektu, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonanie mentalnych, językowych  i kulturalnych barier pomiędzy osobami zaangażowanymi w działalność stowarzyszeń.

Działania projektowe realizowane były zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. W ich ramach odbyły się warsztaty merytoryczne, występ amatorskiego zespołu muzycznego (The Droshkoov Theatre), warsztaty taneczne/teatralne (Slubfurt e.V) oraz konferencja w Zielonej Górze  podsumowującej projekt. W wyniku transgranicznych rozmów, przemyśleń oraz doświadczeń powstała także dwujęzyczna publikacja zawierająca całość zebranych informacji.

Zdjęcia