branderburgia.gif
06
lis
2015

Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

autor: Mariusz Welman 

22 października 2015r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Jego założeniem jest tworzenie nowych powiązań transgranicznych oraz zacieśnienie już istniejących polsko-niemieckich partnerstw w regionie. Całkowity budżet programu wynosi niemal 118 mln euro, z czego 100 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach nowego programu możliwa będzie współpraca w ramach 4 osi priorytetowych:

- Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego – alokacja 32 mln euro

- Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport – alokacja 19 mln euro

- Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji – alokacja 10 mln euro

- Integracja mieszkańców i współpraca administracji – alokacja 33 mln euro

Wspólny Sekretariat Programu INTERREG VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Odrą, a wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Dodajmy, że Fundusz Małych Projektów realizowany będzie w ramach osi priorytetowej „Integracja mieszkańców i współpraca administracji”.

Linki