20
sie
2010

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu na modernizację budynku Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr"

autor: Krzysztof Zdobylak 

  

Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”- euroregionalnego centrum współpracy polsko-niemieckiej w Gubinie zostanie poddany kompleksowej modernizacji.

Dyrektor polskiego biura Euroregionu Pani Bożena Buchowicz podpisała umowę o dofinansowanie projektu we Wspólnym Sekretariacie Technicznym (WST) w Zielonej Górze.

W dniu 07 kwietnia 2010 r. dyrektor Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” pani Bożena Buchowicz podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem: 'Modernizacja budynku Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr”- euroregionalnego centrum współpracy polsko-niemieckiej w Gubinie”

 

Projekt zakłada kompleksową modernizację zabytkowego budynku przy ul. Piastowskiej 18 w Gubinie (dawna Grüne Wiese), w którym znajduje się siedziba Euroregionu 'Sprewa – Nysa – Bóbr'. Remont obiektu obejmuje w szczególności: kompletną wymianę instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Wyremontowane zostaną także pomieszczenia na poddaszu i budynek garażowy.

W zmodernizowanych pomieszczeniach siedziby polskiego Euroregionu nastąpi intensywny rozwój działań Euroregionu, jako centrum współpracy transgranicznej. Standaryzacja warunków pracy zintensyfikuje i połączy działania polskiego i niemieckiego biura Euroregionu, w szczególności w zakresie zarządzania tzw. małymi projektami i projektami sieciowymi. Wyremontowane pomieszczenia będzie można w pełni wykorzystać na wspólne konsultacje, posiedzenia grup roboczych, Komisji Oceniających Projekty, jak również warsztaty i seminaria organizowane dla gmin i ludności zamieszkałej na obszarze działania Euroregionu stowarzyszenia „Sprewa – Nysa – Bóbr” i stowarzyszenia „Spree – Neisse – Bober”. Wiele innych instytucji zamierza w przyszłości wykorzystać pomieszczenia gubińskiego biura Euroregionu, jako miejsca polsko-niemieckich spotkań.

Przedsięwzięcie przyczyni się do intensyfikacji, pogłębienia i utrwalenia polsko-niemieckich kontaktów w regionie przygranicznym.

Na projekt, który będzie realizowany w ciągu ośmiu miesięcy, przyznano 527.000,00 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.