04
sie
2022

Stosowanie środków sankcyjnych w zakresie udzielenia wsparcia z programów unijnych wobec podmiotów wspierających agresję na Ukrainę

autor: Marta Krupińska 

Na podstawie prawa unijnego oraz krajowego zostały przyjęte sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne w Ukrainie lub są za nie odpowiedzialne. Sankcje mają na celu nałożenie ograniczeń lub wyłączenie  z możliwości wsparcia tych podmiotów i osób ze środków publicznych.

W związku z tym  beneficjenci FMP są zobowiązani do weryfikacji, czy wnioskujący o środki publiczne podmiot nie podlega wykluczeniu z otrzymania wsparcia w rezultacie nałożonych na niego lub powiązanych z nim podmiotów sankcji.

Poniżej załączamy treść Komunikatu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o obowiązku wykluczania podmiotów i osób wspierających agresję w Ukrainie przy zawieraniu umów i udzielaniu zamówień. Nowy  załącznik do Raportu z realizacji małego projektu znajduje się w dokumentach do rozliczenia.

Dokumenty