euroregion.gif
26
paź
2020

Poszukiwani są Polscy przedstawiciele zainteresowani udziałem w koncepcji projektu "Where Art Is" dedykowanej zrównoważonej turystyce i sztuce.

autor: Mariusz Welman 

Poszukiwani są Polscy przedstawiciele zainteresowani udziałem w koncepcji projektu "Where Art Is" dedykowanej zrównoważonej turystyce i sztuce. Na prośbę Szwedzkich partnerów z Uniwersytetu Linneaus (SE) poszukujemy instytucje i organizacje kultury i sztuki, wzornictwa, rzemiosła, zrzeszenia twórców i przedsiebiorców, domy kultury, galerie.

Celem tego wniosku projektowego do „Svenska Institutet” jest zbudowanie sieci silnych stowarzyszeń i centrów zajmujących się sztuką, projektowaniem i rzemiosłem, które są zakorzenione i widoczne w miejscach, w których działają.

Intencją projektu jest praca ze sztuką, projektowaniem i rzemiosłem w innowacyjny i integracyjny sposób z ekonomią odwiedzających oraz wzmocnienie ogólnych możliwości zarobkowania poprzez nowe źródła przychodów, a także zwiększenie wartości marek docelowych poprzez sztukę, projektowanie i rękodzieło. Jest to integracja korzystna dla obu stron, która uznaje i czerpie z różnic między przedsiębiorczością a kreatywnością artystyczną.

Ten zarys projektu dotyczy tego, w jaki sposób artyzm i ekonomia odwiedzających obiekty kultury i turystyczne mogą zwiększyć zarówno wartość pieniężną, jak i empiryczną, poprzez dostosowanie działań w ramach wzajemnie korzystnej współpracy strategicznej.

Kreatywność, wyobraźnia i innowacje, urzeczywistnione w sztuce, projektowaniu i rzemiośle, mają potencjał kształtowania niepowtarzalnego charakteru miejsca, który może być również unikalnym zasobem dla gospodarki odwiedzających. Sztuka, wzornictwo i rzemiosło tworzą dyskretne cechy, ponieważ przyciągają odwiedzających i napływają na korzyść przedsiębiorczej branży turystycznej i hotelarskiej. Odnosi się to do podstawowego założenia projektu, zgodnie z którym sztuka, projektowanie i rzemiosło są ważnymi lokalnymi atrakcjami turystycznymi dla sieci biznesowej branży turystycznej i hotelarskiej, a jednocześnie nie czerpią korzyści z ekonomii wizyt gości w stopniu, który zapewnia ich odporność i trwałość.

Dzięki głębszej integracji z gospodarką odwiedzających i zastosowaniu nowych strategicznych narzędzi operacyjnych, celem projektu jest znalezienie owocnych rozwiązań wspierających i mechanizmów redystrybucyjnych, które utrzymają i rozwijają zarówno gospodarkę lokalnych odwiedzających, jak i atrakcyjność sztuki.

Partnerzy z Litwy, Polski, Danii i Szwecji zostaną / zostaną zaproszeni do utworzenia grupy roboczej projektu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

(SE) Jan Martinsson jan.martinsson@regionkalmar.se
(PL) Magda Leszczyna-Rzucidło magda.rzucidlo@euroregionbaltic.eu
(PL) Marcin Żuchowski zuchowski@eurobalt.org.pl

W załączeniu skrócony opis koncepcji projektowej "Where Art Is"

Dokumenty