25
maj
2020

Łączymy Polaków i Niemców. Partner2022 – euroregionalny projekt inicjowania i wspierania partnerstw transgranicznych

autor: Mariusz Welman 

Szanowni Państwo! Dobre relacje między stowarzyszeniami, fundacjami, administracją i wieloma innymi instytucjami po obu stronach granicy stanowią podstawę pomyślnego rozwoju naszego regionu przygranicznego.
Ale w jaki sposób Polacy i Niemcy mogą się poznać w obliczu panującej pandemii koronawirusa?
W ramach naszego projektu #Partner2022 chcielibyśmy Państwu pomóc!

> Do Państwa dyspozycji są cztery osoby kontaktowe: Izabela Pantkowska i Mariusz Welman z biura w Gubinie oraz Ewa Bagińska i      Carsten Jacob z biura w Guben.

> Wyżej wymienione osoby będą dwujęzycznie wspierać Państwa w poszukiwaniu odpowiednich instytucji i rozwijaniu współpracy na dalszych etapach.

> Jesteśmy do Państwa dyspozycji drogą telefoniczną, mailową oraz w szczególnych przypadkach osobiście.

Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia w ruchu granicznym, istnieje możliwość przeprowadzenia spotkań doradczych w formie wideokonferencji (np. przez Skype lub Zoom).

> Istniejące bariery językowe nie będą stanowić przeszkody, ponieważ wesprzemy Państwa tłumaczeniowo.

Ponadto zależy nam na dalszym łączeniu instytucji niemieckich i polskich. W związku z tym będziemy:

> dalej rozwijać naszą bazę danych w formie aplikacji, stworzoną do wyszukiwania partnerów,

> w 2021r. zorganizujemy łącznie cztery bardzo interesujące warsztaty (na przykład dla stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i sportowych) z udziałem prelegentów z innych regionów przygranicznych.

Wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? Jeżeli tak, to prosimy o kontakt!