05
lut
2020

Spotkanie robocze dot. „Planu działania i rozwoju Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" – Wizja 2030”

autor: Mariusz Welman 

04.02.2020 w Gubinie, w ramach aktualizacji wspólnego polsko-niemieckiego „Planu działania i rozwoju Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” dot. okresu wsparcia od 2021 roku, odbyło się spotkanie robocze służące dokonaniu ostatnich „szlifów” przygotowywanego od wielu miesięcy dokumentu.

W naradzie uczestniczyli: prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, pan Czesław Fiedorowicz, dyrektorowie obu biur Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”- pani Bożena Buchowicz i pan Carsten Jacob oraz przedstawiciele Biura Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego BERG z Zielonej Góry – wykonawcy koncepcji.

Rozmowy koncentrowały się głównie na zapisach załączników w/w dokumentu.

Ostateczna wersja „Planu działania i rozwoju Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" – Wizja 2030” będzie zatwierdzona podczas majowego posiedzenia Rady Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"/Spree-Neisse-Bober w Cottbus.