18
paź
2019

„Razem na rzecz wczesnego wykrywania i zapobiegania roślinom inwazyjnym” – polsko-niemieckie spotkanie w ramach projektu EuRegioNet - internacjonalizacja Sieci i Klastrów

autor: Mariusz Welman 

15.10.2019r. w siedzibie Centrum Innowacji i Technologii w Forst(L.) odbyło się spotkanie służące wymianie doświadczeń i informacji dot. realizowanych aktywności związanych ze zwalczaniem roślin inwazyjnych na terenach Kraju Związkowego Brandenburgia i Województwa Lubuskiego. Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach projektu  EuRegioNet - internacjonalizacja Sieci i Klastrów, w którym partnerami są: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Innowacji i Technologii w Forst(L.) oraz Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą.

Przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych oraz firm z polskiej i niemieckiej strony dyskutowali na temat możliwości współpracy w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków roślin, w tym m.in. „ambrozji” po stronie brandenburskiej i „barszczu sosnowskiego”(barszczy kaukazkich) po stronie lubuskiej.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na temat metod inwentaryzacji oraz sposobów traktowania/zwalczania roślin, które ze względu na swój szybki rozrost, zasiedlanie coraz większych terenów i zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, stanowią istotny problem - również w kontekście transgranicznym.