euroregion.gif
03
paź
2019

Prezes Zarządu Banku Inwestycyjnego Landu Brandenburgia (ILB) z wizytą w biurze Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr“.

autor: Mariusz Welman 

27.09.2019r. gościliśmy w naszym biurze Prezesa Zarządu Banku Inwestycyjnego Landu Brandenburgia (ILB), pana Tillmanna Stengera. Wizyta zainicjowana przez Prezesa Konwentu, Pana Czesława Fiedorowicza  w dużej mierze dotyczyła kwestii opóźnień w przepływach środków w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

ILB jest podstawowym ogniwem w procesie certyfikacji i wypłaty środków z programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

W trakcie rozmów Prezes Czesław Fiedorowicz wraz z Dyrektor biura, panią Bożeną Buchowicz w sposób detaliczny i na przykładach przedstawili Prezesowi Tillmannowi Stengerowi schemat przepływów finansowych oraz aktualne problemy związane z opóźnieniami w refundacji środków. Dyskutowano na temat możliwych działań naprawczych, jakie mogłyby pozytywnie wpłynąć na procesy związane z kontrolą i rozliczaniem projektów. Wysokie kompetencje i doświadczenie pana Stengera oraz jego otwartość na przedstawioną problematykę dają dużą nadzieję na polepszenie aktualnej sytuacji.

Tilmann Stenger z aprobatą przyjął także pomysł regularnych wizyt i udziału w ważnych wydarzeniach w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr.