21
sie
2019

Spotkanie informacyjne

autor: Katarzyna Hoffmann 

W ramach projektu "Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB" w siedzibie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr" w Gubinie 21.08.2019r. przeprowadziliśmy kolejne spotkanie informacyjne. Tym razem naszym gościem był Prezes Lubuskiej Fundacji Rozwoju Sportowego z Żar-Jarosław Gad. W trakcie spotkania rozmawiano o możliwościach dotyczących poszerzenia współpracy klubu ze stroną niemiecką o programy o charakterze niesportowym, z których jeden oba współpracujące kluby zamierzają zorganizować w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Gdańsku w 2020 r. i możliwych źródłach ich finansowania. W spotkaniu uczestniczył koordynator projektu pan Mieczysław Kijewski.