16
lip
2019

Spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet we Frankfurcie nad Odrą dot. sieci i klastrów

autor: Mariusz Welman 

11.07.2019r. w siedzibie Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu EuRegioNet-internacjonalizacja sieci i klastrów. Punktem ciężkości były sieci i klastry objęte wsparciem przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” i partnerów.

W naradzie, oprócz przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w osobach: Bożena Buchowicz-Dyrektor biura oraz Mariusz Welman-Kierownik projektu EuRegioNet,  wzięli udział następujący partnerzy niemieccy: Gunnar Pajer -przedstawiciel Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH, Reinhard Petzold- Prezes Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Rozwoju Gospodarki (niem.: DePoWi GmbH) i dr Dieter Zenke –Prezes spółki „biomedoscillations” z Berlina.

W trakcie spotkania omówiono szczegóły realizowanych we współpracy ze spółką DePoWi GmbH ewaluacji sieci i klastrów na pograniczu lubusko-brandenburskim. Dyskutowano również nad treścią przygotowywanego w ramach projektu EuRegioNet Informatora Klastrowego.