21
gru
2018

Spotkanie informacyjne poświęcone komunikacji Program Współpracy Interreg VA BB - PL 2014-2020

autor: Alicja Kłosowicz 

Regionalny Punkt Kontaktowy działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zorganizował spotkanie informacyjne poświęcone komunikacji w Programie Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020. Spotkanie odbyło się 20 grudnia w Winnym Dworku w Górzykowie,

Celem spotkania było omówienie strategii komunikacji Programu Interreg VA BB-PL 2014-2020, przedstawienie stanu wdrażania oraz zaprezentowanie doświadczeń i  problemów na etapie rozliczania projektów.

W spotkaniu uczestniczyły instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu. Prezentację nt. wdrażania Funduszu Małych Projektów w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" przedstawiła pani Bożena Buchowicz dyrektor biura. W spotkaniu uczestniczyła również pani Alicja Kłosowicz - specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych/koordynator projektu Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB.

Zdjęcia