Wersja Kontrastowa
euroregion.gif
12
lip
2018

Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w Warszawie w dniu 28.06.2018r.

autor: Mariusz Welman 

W czwartek 28.06.2018r.,w budynku Spółdzielczego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Żurawia” w Warszawie, odbyło się VII Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej.

Obradom przewodniczył Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, pan Czesław Fiedorowicz, będący równolegle Przewodniczącym Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” reprezentowali także: Dyrektor Biura, pani Bożena Buchowicz, Główny Księgowy, pan Andrzej Adamczyk oraz Kierownik projektu EuRegioNet, pan Mariusz Welman.

 

Zebrani przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Federacji Euroregionów RP i sprawozdaniem członka Komisji Rewizyjnej, pana Andrzeja Jankowskiego, podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2017r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2017; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2019; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2018.

W trakcie spotkania podjęto też Stanowisko WZD FERP dotyczące projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego z dnia 29.05.2018r. (Treść stanowiska znajduje się wśród załączonych zdjęć).

Zdjęcia