10
lis
2017

7.11.2017r. Konferencja regionalna p.t.: „Turystyka historyczna na pograniczu lubusko-brandenburskim”

autor: Mariusz Welman 

7 listopada 2017r. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyła się konferencja regionalna poświęcona tematyce turystyki historycznej oraz możliwościom zwiększania atrakcyjności obiektów turystycznych poprzez usieciowienie i współpracę transgraniczną.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.) w ramach wspólnego projektu EuRegioNet-internacjonalizacja sieci i klastrów. W organizacji i realizacji spotkania pomogli: Burmistrz Krosna Odrzańskiego, pan Marek Cebula oraz Dyrektor Centrum Artystyczno Kulturalnego(CAK) Zamek w Krośnie Odrzańskim, pan Tomasz Miechowicz wraz z pracownikami.

Konferencję objęła swoim patronatem Gazeta Lubuska (www.gazetalubuska.pl).

Spotkanie otworzył Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”,  Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej  – pan Czesław Fiedorowicz. 

Wśród uczestników znaleźli się m.in.: Prezes Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie Wielkopolskim – pan Henryk Maciej Woźniak, Prezes Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.) – pan Rainer Schubert wraz z przedstawicielką CIT, panią Esterą Kuhlman, Kierownik główny projektu EuRegioNet, przedstawiciel Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą – pan Gunnar Pajer, Dyrektor biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr: - pani  Bożena Buchowicz, Kierownik projektu EuRegioNet z ramienia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr - pan Mariusz Welman, gospodarze - Burmistrz Krosna Odrzańskiego pan Marek Cebula i Dyrektor CAK Zamek - pan Tomasz Miechowicz, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele samorządów, muzeów, ośrodków naukowych i kulturalnych, stowarzyszeń etc.  z pogranicza lubusko-brandenburskiego.

Uczestników konferencji w bramie wejsciowej do zamku witali przebrani w stroje księżnej Jadwigi Śląskiej i Księcia Henryka Brodatego pracownicy Urzędu Miejskiego w Krośnie Odrzańskim.

O akcent kulturalny dodatkowo zadbali także przebrani w średniowieczne stroje przedstawiciele Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie wraz z partnerami niemieckim z Kulturverein Manitu w Forst (L.) oraz Fundacji Łagowski Dom Artysty.

 Gościem specjalnym, wspierającym merytorycznie to spotkanie była Prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej w Zielonej Górze, pani Jadwiga Błoch a wśród panelistów znaleźli się:

Panel ”Pałace i zamki”

Marek Cebula - Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Henryk Maciej Woźniak -  Prezes Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp.

Urszula Stochel-Matuszak - Dyrektor Centrum Kultury "Zamek" w Kożuchowie

Günter Quiel - historyk, regionalista, Prezes Stowarzyszenia wspierającego odbudowę Fary Gubińskiej z siedzibą w Guben

Cord Panning – Fundacja „Park Księcia Pücklera w Bad Muskau”

 

Panel ” Fortyfikacje, umocnienia”

Prof. Wojciech Eckert, Uniwersytet Zielonogórski

Ryszard Skonieczek, Wójt Gminy Lubrza

Ryszard Skałba – Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn

 

Panel  ”Historia i tradycje winiarstwa”

Dr Arkadiusz Cincio, Muzeum Ziemi Lubuskiej

Przemysław Karwowski, historyk winiarstwa

Lothar Müller, członek Stowarzyszenia Gubener Weinbau e.V.

 

Część panelową w doskonały sposób poprowadził pan Dariusz Chajewski (Gazeta Lubuska).

W trakcie konferencji, w części pierwszej spotkania  przekazane zostały informacje nt. oferty polsko-niemieckiego projektu „EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów” oraz informacje dot. potencjału turystycznego Województwa Lubuskiego.

Eksperci zaproszeni do dyskusji panelowych w drugiej części w precyzyjny sposób poruszyli liczne problemy i zagadnienia związane z turystycznym wykorzystaniem obiektów historycznych.

Spotkanie było pierwszym krokiem do utworzenia w naszym regionie „Klastra turystyki historycznej”, będącego polsko-niemiecką siecią powiązań i współpracy partnerskiej.

Udział w klastrze może pomóc poszczególnym jego uczestnikom w lepszym wykorzystaniu zarządzanej przez siebie atrakcji turystycznej, której potencjał bywa nie zawsze w pełni wykorzystywany. Wspólne działania promocyjne i strategie - również w kontekście transgranicznym, łączenie kilku atrakcji w jedną całość, współpraca z ekspertami w dziedzinie turystyki itp. to działania, które mogą w znaczący sposób zwiększyć atrakcyjność turystyczną pojedynczego obiektu historycznego. Aktywności w ramach  przygotowywanego „Klastra Turystyki Historycznej” będą dawały możliwość takiej właśnie wielopłaszczyznowej kooperacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w klastrze prosimy o kontakt z biurem Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Osoba do kontaktu: Mariusz Welman, Kierownik projektu EuRegioNet, tel.: 68 455 80 58, mail:m.welman@euroregion-snb.pl.

Zdjęcia