06
lis
2017

7.11.2017r. Konferencja regionalna p.t.: „Turystyka historyczna na pograniczu lubusko-brandenburskim”

autor: Mariusz Welman 

7 listopada 2017r. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbędzie się konferencja regionalna poświęcona tematyce turystyki historycznej oraz możliwościom zwiększania atrakcyjności obiektów turystycznych poprzez usieciowienie i współpracę transgraniczną.

Konferencję objęła swoim patronatem Gazeta Lubuska (www.gazetalubuska.pl).

Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą i Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.).

W trakcie konferencji przekazane będą informacje nt. oferty polsko-niemieckiego projektu „EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów” oraz za sprawą paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów z Polski i Niemiec przedstawiona zostanie tematyka współpracy oraz możliwości turystycznego wykorzystania ważniejszych obiektów historycznych.