Wersja Kontrastowa
euroregion.gif
13
paź
2017

Krajowe Seminarium Informacyjne na temat 3. naboru projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

autor: Marta Krupińska 

Szanowni Państwo,

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego serdecznie zapraszamy do udziału
w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.


Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i zakres tematyczny naboru. Przedstawione zostaną również projekty już korzystające z dofinansowania programu.
Wskazane zostaną rodzaje wydatków, które można ponosić w projektach. Beneficjenci trzech projektów transnarodowych: InnoFruit, BaltS@nior, Baltic TRAM
podzielą się swoimi doświadczeniami z udziału w projektach transnarodowych.


Skonsultuj pomysł na projekt w Warszawie

Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu.
W trakcie seminarium stworzona zostaje wyjątkowa okazjs do indywidualnego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności podróżowania do siedziby sekretariatu w Rostocku.

Uwaga: liczba możliwych do przeprowadzenia konsultacji jest ograniczona!

Warunki skorzystania z konsultacji pomysłu na projekt, program spotkania oraz możliwość rejestracji on line zawiera strona:
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30112017/