Wersja Kontrastowa
euroregion.gif
30
mar
2017

Konferencja nt. mechanizmów współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą

autor: Mariusz Welman 

W dniu 29.03.2017r. w Warszawie odbyła się Konferencja pt. "Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą".

Konferencji przewodniczył Podsekretarz stanu w MSWiA, Pan Sebastian Chwałek.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych na czele z Sekretarzem stanu panem Janem Dziedziczakiem, Ministerstwa Środowiska reprezentowanego przez Podsekretarza stanu, panem Sławomirem Mazurkiem oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.

W imieniu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr” w spotkaniu uczestniczył pan Andrzej Adamczyk.

Konferencja „Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą” to jeden z elementów promocji Polski za granicą. Ma ona pomóc opracować konkretne inicjatywy i działania niezbędne do wykreowania jak najlepszego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Obrady odbyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem prac Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z kierunkami polityki zagranicznej i priorytetami dyplomacji publicznej w 2017 r. Kładą one nacisk na poprawę naszego wizerunku poprzez bezpośrednie oddziaływanie na inne społeczeństwa. Obecny na obradach sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak podkreślił, że obecny cel dyplomacji publicznej to „moda na Polskę”, zarówno w relacjach gospodarczych jak i w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Uczestnicy konferencji omówili przykłady najciekawszych działań podejmowanych na tym polu przez polskie samorządy. Należą do nich np. misje gospodarcze pod hasłem „Lubuskie idzie w świat”, transgraniczne ścieżki rowerowe w województwie zachodniopomorskim oraz liczne festiwale, wystawy, wydarzenia kulturalne i wymiany na poziomie lokalnym. Działania takie są prowadzone na wielu poziomach – przez województwa, miasta, czy w ramach euroregionów.

Promocja Polski przez Euroregiony przyczynia się  do powstawania pozytywnych, osobistych relacji pomiędzy uczestnikami takich wydarzeń z obu stron granicy.

Źródło: strona internetowa MSWiA