Wersja Kontrastowa
euroregion.gif
15
mar
2017

Gala INTERREG we Frankfurcie nad Odrą 13.03.2017r. Fundusz Małych Projektów wyróżniony!

autor: Mariusz Welman 

13 marca 2017r. w Kleist Forum, we Frankfurcie nad Odrą, podsumowano wdrażanie projektów transgranicznych na pograniczu lubusko-brandenburskim. W gali, z ramienia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”  wzięli udział: Prezes Konwentu, Pan Czesław Fiedorowicz, Dyrektor biura, Pani Bożena Buchowicz oraz Pan Andrzej Adamczyk i Pan Mariusz Welman. Niemiecką stronę ESNB reprezentowali Prezydent Euroregionu, Pan Harald Altekrüger, Dyrektor biura, Pan Carsten Jacob oraz Pani Kathleen Markus.

W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele Rządu Kraju Związkowego Brandenburgia, Instytucji Zarządzającej, Wspólnego Sekretariatu, Koordynatora Krajowego i Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody INTERREG 2016 dla beneficjentów projektów zrealizowanych w ramach minionej perspektywy 2007 - 2013. Wyróżnieni zostali partnerzy, których projekty mogą służyć za wzór do naśladowania w aktualnym okresie programowania.

Wśród laureatów znalazł się również Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że we wszystkich wyróżnionych projektach partnerami są jednostki z terenu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Lista wyróżnionych projektów:

1. Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe

Za wdrażanie Funduszu Małych Projektów i projektów sieciowych odpowiedzialne  były Euroregiony – reprezentujące 4 stowarzyszenia: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina; Stowarzyszenie Środkowa Odra, Euroregion Pro Europa Viadrina; Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa -Nysa-Bóbr; Euroregion Spree – Neiße – Bober e.V. Łącznie zrealizowały one 8 projektów parasolowych o wartości dofinansowania: prawie 22,5 mln EUR.

W ramach Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych wspierane były projekty z zakresu m.in. kultury, sportu, turystyki, oświaty i kształcenia, opieki zdrowotnej, spraw socjalnych, ochrony środowiska, ekologii, dziedzictwa kulturowego. Projekty dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 207-2013.

2.Projekt: „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II"

Beneficjent Wiodący: Gmina Nowa Sól – Miasto

Partnerzy Projektu: Gmina Bytom Odrzański, Gmina Sulechów, Gmina Krosno Odrzańskie, Gmina Słubice, Gmina Kostrzyn nad Odrą, Gmina Górzyca, Stowarzyszenie Marina Winterhafen Sporboot Frankfurt (Oder) e.V., Miasto Eisenhüttenstadt, Miasto Franfurt nad Odrą.

Wartość dofinansowania z EFRR: 5 657 296,90 EUR

Cel projektu: poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych lubusko-brandenburskiego obszaru wsparcia poprzez wyeliminowanie istniejących barier w zakresie rozwoju transgranicznej infrastruktury transportu, rozbudowa szlaków wodnych na rzece Odrze poprzez utworzenie przystani dla żeglugi obsługującej transgraniczny ruch turystyczny.

3.Projekt: „Transgraniczne Niemiecko-Polskie Centra Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i w Szprotawie”

Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg

Partner Projektu: Gmina Szprotawa

Wartość dofinansowania z EFRR: 676 435,52 EUR

Cel projektu: m.in. utworzenie ośrodków kształcenia i wymiany oraz przekazanie informacji studentom z Polski i Niemiec  zakresu socjologii w różnych placówkach: w damach dziecka, domach opieki, szkołach oraz podczas spotkań młodzieżowych. Ponadto, centra te oferowały szkolenia, warsztaty, spotkania służące wiedzy.

 

Wydarzenie uświetnił występ grupy muzycznej Europa-Fanfaren (zespołu, który powstał w ramach Polsko-niemieckiego projektu INTERREG).

 

*informacja źródłowa na www.lubuskie.pl