pnwm.gif
28
lut
2017

Szkolenie w Zielonej Górze w ramach spotkania informacyjnego na temat wsparcia dla szkół z RPO - Lubuskie 2020

autor: Mieczysław Kijewski 

28 lutego w Zielonej Górze odbyło się spotkania informacyjne na temat wsparcia dla szkół z RPO - Lubuskie 2020, z funduszy krajowych oraz z Euroregionu. Wszystko to w ramach programu dla młodzieży pod hasłem Młodzi On-Life. W spotkaniu wzięli udział  dyrektorzy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele miast i gmin.

Pracownicy Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” poinformowali zebranych o możliwościach wykorzystania w swej działalności środków finansowych z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w dniu wczorajszym ogłosił II nabór wniosków do Funduszu Małych Projektów.

Wnioski do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które mają termin realizacji w 2017 r. i które wpłyną do Jednostki Centralnej PNWM w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” do 10 mają, będą miały zagwarantowane dofinansowanie.